نمونه‌های کابین عقب آریسان

کابین عقب آریسان (مدل فولکسی)

کابین عقب آریسان (مدل فولکسی)

جنس: فایبر گلاس 7 لایه رزین UV دار
کابین عقب آریسان (اسپورت)

کابین عقب آریسان (اسپورت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار کاملا آیرودینامیک شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (فولکسی - متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی - متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (استیشنی)

کابین عقب آریسان (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

به سفارش آمبولانس رهپویان جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار کاملا آیرودینامیک شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت