نمونه‌های کابین عقب آریسان

کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

بلندی این کابین به درخواست مشتری کمی بیشتر شده است
کابین عقب آریسان (اسپورت)

کابین عقب آریسان (اسپورت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار کاملا آیرودینامیک شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (مدل فولکسی)

کابین عقب آریسان (مدل فولکسی)

جنس: فایبر گلاس 7 لایه رزین UV دار
کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (فولکسی - متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی - متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (استیشنی)

کابین عقب آریسان (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

کابین عقب آریسان (آمبولانسی)

به سفارش آمبولانس رهپویان جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار کاملا آیرودینامیک شیشه: سکوریت
کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

کابین عقب آریسان (فولکسی بلند)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کابین عقب آریسان (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت