نمونه های کابین عقب کاپرا

کابین عقب کاپرا دو کابین (اسپرت)

کابین عقب کاپرا دو کابین (اسپرت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا (استیشنی)

کابین عقب کاپرا (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا (اسپرت)

کابین عقب کاپرا (اسپرت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت