نمونه های کابین عقب کاپرا

کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

درب پشت شیشه
کابین عقب کاپرا دو کابین (اسپرت)

کابین عقب کاپرا دو کابین (اسپرت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا (استیشنی)

کابین عقب کاپرا (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا (اسپرت)

کابین عقب کاپرا (اسپرت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

کابین عقب کاپرا دو کابین (استیشنی)

سه طرف شیشه