نمونه‌های کابین عقب هایلوکس

کابین عقب هایلوکس (استیشنی)

کابین عقب هایلوکس (استیشنی)

اتاق عقب تویوتا هایلوکس سه طرف شیشه