نمونه‌های کابین عقب هایلوکس

کابین عقب هایلوکس (استیشنی)

کابین عقب هایلوکس (استیشنی)

اتاق عقب تویوتا هایلوکس سه طرف شیشه
کابین هایلوکس استیشنی تمام فایبر

کابین هایلوکس استیشنی تمام فایبر

مناسب جهت کمپر ، کاروان ، حمل متریال حساس
کنوپی هایلوکس مدل استیشنی طرح جدید

کنوپی هایلوکس مدل استیشنی طرح جدید

همراه با چراغ خطر عقب ، مناسب برای انواع کمپر و کاروان