قابل توجه مشتریان گرانقدر :

عکس های زیر بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه فنی کابین قرنی است ؛ 

فلذا الزامی برای موجود بودن نمونه کارهای زیر در حال حاضر وجود ندارد .

برای اطلاع از موجودی کابینها صرفا با 02633170000 تماس بگیرید


نمونه‌های کابین عقب وانت T205 هیوسو

کابین عقب هیوسو

کابین عقب هیوسو

به سفارش خودروسازی یزد
کابین عقب وانت هیوسو

کابین عقب وانت هیوسو

به سفارش خودروسازی یزد