نمونه‌های کابین عقب ال90

کابین عقب ال90 (آمبولانسی)

کابین عقب ال90 (آمبولانسی)

ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب ال90 (آیرو)

کابین عقب ال90 (آیرو)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال نود وانت (فولکسی)

کابین عقب ال نود وانت (فولکسی)

به سفارش اداره گاز جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 (فولکسی بلند)

کابین عقب ال90 (فولکسی بلند)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 170 سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 (استیشنی)

کابین عقب ال90 (استیشنی)

ارتفاع: 90 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 اسپورت (لید)

کابین عقب ال90 اسپورت (لید)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 (فولکسی متوسط)

کابین عقب ال90 (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک به سفارش امدادخودرو ایران ارتفاع: 150 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 (آمبولانسی)

کابین عقب ال90 (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب ال90 ( آمبولانسی)

کابین عقب ال90 ( آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش امدادخودرو ایران جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 (فولکسی متوسط)

کابین عقب ال90 (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 150 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال90 ( فولکسی متوسط)

کابین عقب ال90 ( فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 150 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب ال نود (اسپورت)

کابین عقب ال نود (اسپورت)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار کاملا آیرودینامیک