نمونه‌های کابین عقب مزدا

کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

به سفارش هواپیمایی قشم
کابین عقب مزدا تک کابین (استیشنی)

کابین عقب مزدا تک کابین (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب مزدا دو کابین (فولکسی)

کابین عقب مزدا دو کابین (فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار درب: کرکره‌ای
کابین عقب مزدا (آمبولانسی)

کابین عقب مزدا (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار درب: کرکره‌ای
کابین عقب مزدا دو کابین (استیشنی)

کابین عقب مزدا دو کابین (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب مزدا تک کابین (استیشنی)

کابین عقب مزدا تک کابین (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی بلند)

کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی بلند)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار درب پشت: کرکره‌ای درب کنار: کرکره‌ای
کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

کابین عقب مزدا تک کابین (فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار