نمونه‌های کابین عقب نیسان پیکاپ

اتاق عقب نیسان پیکاپ (استیشنی)

اتاق عقب نیسان پیکاپ (استیشنی)

همسطح سقف