اتاق عقب پراید وانت (استیشنی)

اتاق عقب پراید وانت (استیشنی)

در قالبی تازه و متفاوت همسطح سقف خودرو
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

درب عقب کرکره‌ای
اتاق عقب پراید وانت (فولکسی)

اتاق عقب پراید وانت (فولکسی)

مقایسه سه ارتفاع مدل فولکسی
اتاق عقب پراید وانت (مدل فولکسی)

اتاق عقب پراید وانت (مدل فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه به سفارش خشکشویی سی سی دارای رگال برای آویزان کردن لباس
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: ۷۵ سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: ۷۵ سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

ویژه معلولین دارای رمپ برای سهولت حمل ویلچر ارتفاع: 170 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید وانت

کابین عقب پراید وانت

کاملا آیرودینامیک به سفارش خشکشویی ها جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فندوقی)

کابین عقب پراید (فندوقی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (استیشنی)

کابین عقب پراید (استیشنی)

به سفارش امدادخودرو سایپا ارتفاع: 90 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

به سفارش دیجیکالا ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش رستوران شمشیری ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: 75 سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (استیشنی)

کابین عقب پراید (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

به سفارش شرکت ماهکس کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
اتاق عقب پراید (فولکسی بلند)

اتاق عقب پراید (فولکسی بلند)

ارتفاع: 170 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش خشکشویی بخار ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش خشکشویی واش‌لین ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار به سفارش دیجیکالا
کابین عقب پراید (آمبولانسی جدید)

کابین عقب پراید (آمبولانسی جدید)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت به سفارش شارپ سرویس
کابین عقب پراید وانت (استیشنی)

کابین عقب پراید وانت (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت