نمونه‌های کابین عقب پراید

اتاق عقب پراید وانت (مدل فولکسی)

اتاق عقب پراید وانت (مدل فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه به سفارش خشکشویی سی سی دارای رگال برای آویزان کردن لباس
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: ۷۵ سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: ۷۵ سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

ویژه معلولین دارای رمپ برای سهولت حمل ویلچر ارتفاع: 170 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید وانت

کابین عقب پراید وانت

کاملا آیرودینامیک به سفارش خشکشویی ها جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فندوقی)

کابین عقب پراید (فندوقی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (استیشنی)

کابین عقب پراید (استیشنی)

به سفارش امدادخودرو سایپا ارتفاع: 90 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

به سفارش دیجیکالا ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کاملا آیرودینامیک جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش رستوران شمشیری ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (آمبولانسی)

کابین عقب پراید (آمبولانسی)

ارتفاع: 75 سانتیمتر جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (استیشنی)

کابین عقب پراید (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

به سفارش شرکت ماهکس کاملا آیرودینامیک ارتفاع: 177 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
اتاق عقب پراید (فولکسی بلند)

اتاق عقب پراید (فولکسی بلند)

ارتفاع: 170 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش خشکشویی بخار ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کابین عقب پراید (فولکسی متوسط)

کاملا آیرودینامیک، به سفارش خشکشویی واش‌لین ارتفاع: 135 سانتیمتر از کف وانت جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار
کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

کابین عقب پراید (فولکسی بلند)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار به سفارش دیجیکالا
کابین عقب پراید (آمبولانسی جدید)

کابین عقب پراید (آمبولانسی جدید)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت به سفارش شارپ سرویس
کابین عقب پراید وانت (استیشنی)

کابین عقب پراید وانت (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت