نمونه‌های کابین عقب ریچ

کابین عقب ریچ (استیشنی)

کابین عقب ریچ (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب ریچ (فولکسی)

کابین عقب ریچ (فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار درب: کرکره‌ای
کابین عقب ریچ (استیشنی)

کابین عقب ریچ (استیشنی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار شیشه: سکوریت
کابین عقب ریچ (فولکسی)

کابین عقب ریچ (فولکسی)

جنس: فایبرگلاس 7 لایه ، رزین UV دار