قابل توجه مشتریان گرانقدر :

عکس های زیر بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه فنی کابین قرنی است ؛ 

فلذا الزامی برای موجود بودن نمونه کارهای زیر در حال حاضر وجود ندارد .

برای اطلاع از موجودی کابینها صرفا با 02633170000 تماس بگیرید


نمونه‌های کابین عقب وینگل

کابین عقب وینگل (استیشنی)

کابین عقب وینگل (استیشنی)

به سفارش اداره برق
کابین عقب وینگل دو کابین (استیشنی)

کابین عقب وینگل دو کابین (استیشنی)